ไฝเสริมดวง

ไฝเสริมดวง

ไฝเสริมดวง นั้นก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องของไฝและปานกันต่อจากฉบับที่แล้ว มีคนถามมาว่า บางคนมีไฟสีแดง บางคนมีไฟสีดํา มีผลกับชีวิตหรือไม่ คําตอบคือ ไฝแดงมักจะดีกว่าไฝดําเสมอ ถ้าอยู่ในตําแหน่งที่ดีแล้วเป็นไฝแดง ก็จะยิ่งเป็น ไฝเสริมดวง ที่ดีขึ้นไปอีก ถ้าไฟแดงอยู่ในตําแหน่งไม่ดี เรื่องร้ายก็จะ ลดลงแต่ไม่ถึงกับหมดไป ก็ลองสังเกตกันดูนะครับ

ไฝเสริมดวง ที่ท้ายทอย

ชาย: เป็นคนฉลาด ไหวพริบดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีพร้อมด้วยชื่อเสียงและทรัพย์สินความสุขตาม หากรับราชการหรือเป็นนักการเมืองจะประสบความสําเร็จดีชีวิตสมรสมีความสุขสมบูรณ์ ใครที่ทําการค้าขายจะดีมากใบหู (หญิง) เป็นคนฉลาด มีน้ําใจต่อผู้อื่น

หญิง: เป็นคนดวงดี สามีจะนําความสุขความสําเร็จมาให้

ไฝที่โคนผม

ชาย: เป็นเครื่องหมายที่ดีหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง มีเกียรติยศชื่อเสียง การเงินดีแต่ถ้าหากเป็นไฟสีดําจางๆ จะมีคนให้ความเคารพชื่นชมแต่ทางด้านการเงินไม่ค่อยดี

หญิง: เป็นคนฉลาดทันคนทําอะไรก็ได้ทรัพย์สินมาครอบครองได้ไม่ยาก อายุย่างเข้าวัยลางคนจะสามารถสร้างตัวได้เป็นปึกแผ่น มีทรัพย์สินเงินมากมาย

ไฝเสริมดวง ที่ใบหู

ชาย: เป็นคนเฉลียวฉลาด กล้าได้ กล้าเสีย แทงหวยเก่ง หาเงินเก่ง มีฐานะมั่นคงปานกลาง มีความสุขตาม ฐานะของตน มีภรรยาที่ดี ชีวิตสมรสมีความสุขสมบูรณ์

หญิง: เป็นคนฉลาด มีน้ําใจต่อผู้อื่น รักเด็ก เป็นคนร่าเริง มีความเชื่อมั่นในตัวเอง วาสนาดี ชีวิตอาจจะมีเรื่องทุกข์ในบางช่วงแต่ก็จะประสบความสําเร็จ ในที่สุด หากแต่งงานตอนอายุมากจะยิ่งมีความสุข คู่ครอง ฐานะดี

ไฝเสริมดวง ที่ติ่งหู

ชาย: เป็นคนมีความพยายาม สติปัญญาดี จิตใจหนักแน่น มีความอดทน ไม่เอาเปรียบใคร มีน้ําใจ ทําอะไรมักมีผู้ใหญ่สนับสนุน มีบริวารและคู่ครอง เป็นแรงสนับสนุนได้เป็นอย่างดี

หญิง: มีความรู้ มีสติปัญญา ใจคอ หนักแน่น มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีนิสัยร่าเริง มีเสน่ห์ ชีวิตคู่ดี ครอบครัวมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง

ไฝที่หลังใบหู

ชาย: เป็นคนมีความสามารถ แต่ อารมณ์ร้อน ทะนงเกินไป ทําให้มีข้อบกพร่อง เป็นคนพูด จริงทําจริง ได้คู่เป็นคนต่างชาติหรือต่างถิ่น

หญิง: ชีวิตขึ้นๆ ลงๆ เจ้าอารมณ์ ขี้หึง แต่เป็นคนกตัญญูมาก หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่ง เรื่องคู่อาจไม่ราบรื่นนัก

ไฝเสริมดวง ที่ในรูหู

ชาย: เป็นคนฉลาดรู้ทันคน แต่เวลา โมโหมักควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ ถ้าควบคุมอารมณ์ได้จะ ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น การงานก้าวหน้าตามลําดับ ได้คู่ครองดี

หญิง: เป็นคนสติปัญญาดี มองการณ์ ไกล มีน้ําใจต่อผู้อื่น มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ค้าขายเก่ง เป็นคนมีโชควาสนาดี ทําการงานใดก็ประสบความสําเร็จ

ไฝที่ซอกหูข้างขวา

ชาย: เป็นคนเจ้าระเบียบ ในขนบธรรมเนียมประเพณี ขี้โมโห ขี้น้อยใจ มีไหวพริบ สติปัญญาเฉียบแหลม เป็นคนยึดมั่นในเกียรติยศ เนื้อคู่มี ฐานะหรือความรู้ใกล้เคียงกัน

หญิง: เป็นคนโกรธง่าย หายเร็ว ชอบสนุกสนานร่าเริง เนื้อคู่จะได้คนพื้นเพเดียวกัน

ไฝที่ซอกหูข้างซ้าย

ชาย: เป็นคนแก้ปัญหา เก่ง วางตัวในสังคมได้ดี รักสงบ ไม่ระรานใคร ขี้สงสาร มัก ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ เป็นคนมีความพยายาม มีความอดทน สูง เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนจะตั้งตัวได้อย่างมั่นคง เนื้อคู่เป็นคนต่างถิ่นหรือชาวต่างชาติ

หญิง: เป็นคนมีเมตตา ขี้สงสาร ใจเย็น รักสงบ เนื้อคู่เป็นคนต่างถิ่น วาสนาปาน กลาง

ไฝที่บ่าซ้าย

ชาย: เป็นคนใจร้อน เอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ แต่แก้ปัญหาชีวิตได้ดี วัยเด็กสุขภาพไม่ ค่อยดี ช่วงอายุ 30-31 จะมีเคราะห์ ชีวิตจะมีความสุขใน บั้นปลาย เนื้อคู่เป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียง

หญิง: เป็นคนไม่หนักแน่น ไม่ค่อยมีเหตุผล ไม่มีความเป็นตัวเอง ไหลไปตามกระแสสังคม เนื้อคู่เป็นคนใกล้กันหรืออาชีพเดียวกัน มีโอกาสเป็นหม้าย

ไฝที่บ่าขวา

ชาย: เป็นคนซื่อสัตย์ มีความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจ มีมานะความพยายาม อ่อนน้อมถ่อมตน รักความก้าวหน้า เนื้อคู่เป็นคนคุ้นเคย เข้าใจกันดี

หญิง: มีความตั้งใจและความอดทน สูง วางแผนชีวิตได้อย่างมีแบบแผน ไหวพริบดี ได้เนื้อคู่ ขยันทํามาหากิน สุขภาพแข็งแรง

ไฝที่ไหล่ซ้าย

ชาย: วาสนาและสติปัญญาปาน กลาง แต่เป็นคนขยันหาความรู้ มีความเพียร ประสบความ สําเร็จในบั้นปลายชีวิต เนื้อคู่มีมุมมองไม่ค่อยเหมือนกันทําให้กระทบกระทั่งกันบ่อย

หญิง: เคร่งครัดในจารีตประเพณี มีความซื่อสัตย์ แต่การตัดสินใจไม่ค่อยดีนัก ทําราชการไม่ ดี ทํากิจการส่วนตัวจะดีกว่า คู่ครองมีทัศนะไม่ตรงกันนัก ทําให้ไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควร

ไฝเสริมดวง ที่ไหล่ขวา

ชาย: ชอบคบค้าสมาคม เข้าสังคม เก่ง แต่แก้ปัญหาส่วนตัวไม่ดีนัก รับราชการจะก้าวหน้า มัก อาภัพคู่ เนื้อคู่เป็นคนต่างถิ่น

หญิง: พูดจาขวานผ่าซาก ตรง ไปตรงมา เป็นคนทําตามคําสั่งได้ดี รับราชการจึงดี มักมี โชคแบบคาดไม่ถึง

ไฝที่ไหปลาร้าชาย

ชาย: เป็นคนใจร้อน รู่วาม แต่เป็นคนชอบสนุก เพื่อนฝูงมาก เจ้าชู้ คารมคมคาย มักมีปัญหาเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เรื่องงานประสบความสําเร็จดี

หญิง: เป็นคนขี้เล่น รัก – สบาย ไม่ค่อยมีความอดทน แต่เอาตัวรอดได้ดี ชีวิตขึ้นๆ ลงๆ แน่นอน ติดนิสัยเจ้าอารมณ์ ค้าขายไม่ก้าวหน้า รับ ราชการพอได้ เป็นนักคิดนักเขียนถึงจะดี

ไฝที่ไหปลาร้าขวา

ชาย: ไม่ดีเลย ใครมีควร  รีบเอาออกทําให้อับโชค ต้องเหน็ดเหนื่อยกับชีวิต ทํางาน  เท่าไรก็ไม่เหลือเก็บ กว่าจะดีต้องเข้าวัยชรา ชีวิตคู่ไม่ราบ

หญิง: เป็นคนมองโลกใน แง่ดี มีน้ำใจ เสน่ห์แรง แต่ก็ต้องเสียใจเพราะทําดีกับคนที่ ไม่เลือกหน้าเกินไป


โดยหากท่านใดสนใจ ต้องการซื้อหวย กับทาง เฮียหมูพารวย สามารถ ติดต่อเข้ามา ผ่านทาง LINE ID: @hmlotto99

เกี่ยวกับเรา

รับฝากแทงหวย ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการ แทงหวย อย่าง หวยไทย หวยฮานอย หวยลาว หรือแม้กระทั้ง หวยหุ้น ต่างๆทั่วโลก ซึ่งสามารถแทงได้ง่าย

Contacts

จันทร์ - ศุกร์

เวลา 08.30 - 01.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์

เวลา 08.30 - 20.30 น.

Copyright © 2019 เจ้ามือหวย168 โดย เฮียหมูพารวย. All Rights Reserved.